0 

Privacy- en Cookie verklaring

Studio String Art, gevestigd aan Evestraat 2 5503XN Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://studiostringart.nl
Evestraat 2 5503XN Veldhoven
0652170381

Joost Brilman is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio String Art.
Hij is te bereiken via info@studiostringart.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio String Art verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-
Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
-
Bestelgegevens
- IP-adres
-
Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
-
Geüploade beeld bestanden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studiostringart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio String Art verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Studio String Art analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Studio String Art verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio String Art neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio String Art) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio String Art bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens

Bewaartermijn

Reden

Naam

7 jaar na laatste aankoop

Belasting wetgeving

Adresgegevens

7 jaar na laatste aankoop

Belasting wetgeving

Telefoonnummer

7 jaar na laatste aankoop

Belasting wetgeving

E-mailadres

Tot uitschrijving nieuwsbrief

Informeren over onze diensten en producten

Bestelgegevens

7 jaar na laatste aankoop

Belasting wetgeving

IP-adres

6 maanden

Website analyse en optimalisatie, afstemming op persoonlijke voorkeuren

Locatiegegevens

6 maanden

Website analyse en optimalisatie, afstemming op persoonlijke voorkeuren

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

6 maanden

Website analyse en optimalisatie, afstemming op persoonlijke voorkeuren

Internet browser en apparaat type

6 maanden

Website analyse en optimalisatie, afstemming op persoonlijke voorkeuren

Geüploade beeld bestanden

6 maanden

Om het ontwerp te kunnen bestellen

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio String Art verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio String Art blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio String Art gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Studio String Art gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie

Bewaartermijn

Functie

Google

24 uur  tot 1 jaar

Website gebruik en conversie analyse

Google

24 uur

Website gebruik en conversie analyse

Facebook

3 maanden

Website gebruik en conversie analyse

Studio String Art

6 maanden

Website gebruik, conversie analyse en opslaan persoonlijk ontwerp

Als je niet wilt dat jouw website gebruikt wordt gevolgd dan raden we je aan om dit in te stellen in je browser. Meer informatie hierover is te vinden in de help functie van je browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio String Art en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studiostringart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Studio String Art wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio String Art neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@studiostringart.nl


Reviews and experiences

★★★★★

E. Jansen:

"Very nice! And well packed. Also shipped faster than expected."

Rock n Roll Lady:

"Wonderful product. Delivered quickly, just the way I wanted it. Good service and good value for money. There was a choice of several models. I opted for an existing design including a steel frame. The end result is a complete product. A real piece of art on the wall."

Wilhelmina:

"Good and fast service and a nice end result. The recipient is very happy with it. "

×
× Download PDF
Close
logo of Studio String Art small
Loading picture . . .
×

Make a circular cut by adjusting the picture size and position.

      -      +